En / Th
 Untitled Document
Thin Client Network

     Welcome To Thin Client

บริษัท ธินไคลเอ็นท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (Thin Client Network Co.,Ltd.)
         เป็นบริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์ Thin Client รวมทั้งให้บริการ ออกแบบติดตั้ง และ ดูแลระบบเครือข่าย โดยการรวมตัวของทีมงานวิศวกรระดับมืออาชีพ ประสบการณ์ บริหารงาน กว่า 25 ปี เราทำการ ศึกษา วิจัย และ นำเข้า อุปกรณ์ Thin Client จากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน คุณภาพสินค้า ISO 9001:2000 ตั้งแต่ปี ค.ศ.2005 เข้ามาจำหน่ายและให้บริการกับลูกค้าภายในประเทศ ทั้งนี้โดยมุ่งหวังว่า องค์กรต่างๆ จะได้รู้จักกับระบบ Thin Client Network แพร่หลายมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อ ความสำเร็จในธุรกิจ ได้อย่าง ประหยัด คุ้มค่า และ มีประสิทธิภาพ อย่างแท้จริง

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ( Vision & Mission )

         หลักการของบริษัท พนักงานในเครือบริษัท Thin Client Network ทุกคน พร้อมที่จะรับใช้ และ ให้บริการต่อลูกค้าทุกท่าน อย่างทุ่มเท และ น้อมรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงบริการของเรา ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีทีมงานผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงาน มากกว่า 25 ปี อีกทั้งมีพนักงาน ที่มีประกาศนียบัตรรับรองความสามารถด้านไอที มากมาย อาทิ เช่น CCNA, MCSE, MCSA, SCSA, และ บริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาและ ฝึกอบรมบุคลากร อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ลูกค้า ได้รับการบริการที่ดีที่สุด...จากเรา


         ทั้งนี้ บริษัท ธินไคลเอ็นท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้มีเป้าหมายในการพัฒนาวิศวกรให้มีความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยวิศวกรทุกคนของเราได้รับการอบรมโดย Senior Engineer และ เข้าปฏิบัติงานจริง กับ บริษัทชั้นนำต่างๆ มากมาย อีำกทั้ง บริษัท Thin Client Network ได้วางแผนที่จะเพิ่มเงินลงทุนและจำนวนบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่าน เกิดความ พึงพอใจสูงสุดจากบริการของเรา และในปีค.ศ.2009 บริษัทฯ ยังเปิดรับ Partnership ทางธุรกิจอย่างหลากหลาย ก่อให้เกิด โอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิืจ และ การจ้างงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อย่างต่อเนื่องตลอดมา

วิสัยทัศน์

         เราเป็นผู้นำด้านเครือข่าย ธิน ไคลเอ็นท์ โดยยึดมั่นจริยธรรมทางธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

         ภายใต้คำขวัญ “คุณภาพมาตรฐาน บริการจากใจ” พนักงานทุกคนยินดีให้บริการเพื่อให้ลูกค้า
ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ และ บริการของเรา

ผลิตภัณฑ์และบริการ ของเรา

• คอมพิวเตอร์ Thin Client และ Office Solutions ต่างๆ
• ออกแบบ ติดตั้ง ดูแลเครือข่าย โดยวิศวกร ผ่านการรับรอง MCP,MCSA, MCSE, CCNA, SCSA
• ออกแบบ Website รับทำ เว็บไซท์ ด้วยทีมงานดีไซน์มืออาชีพตามความต้องการของท่าน
• รับทำการตลาดออนไลน์ E-Marketing และ พัฒนา Web Application ,ERM, CRM
• บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ถึงที่ (on site services) ราคาเริ่มต้น ที่ 300 บาท
• จำหน่ายคอมพิวเตอร์ Notebook brand name ต่างๆ ในราคา ย่อมเยา
• จำหน่ายคอมพิวเตอร์ราคาถูก บริการผ่อน เช่าซื้อ ระยะสั้น ดอกเบี้ย 0%
* เฉพาะข้าราชการทุกกระทรวง รับประกันการซ่อมถึงบ้าน / ที่ทำงาน 1 ปี
* 0% ผ่อนชำระได้ 12 เดือน

         Home | Company | Product | Web Design | IT Service | Solutions | Support | Contact Us Copyright 2009 Thin Client Network Co.,Ltd. All rights reserved.