En / Th
 Untitled Document
Thin Client Network
    « Back

    » Network Design

    » Network Security

    » Network Service

    » Comcare service

Design and networking

       ให้บริการปรึกษา ออกแบบ การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์เครือข่าย ให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้ งบประมาณ และ แผนการขยายงานในอนาคตทั้งระบบ LAN, MAN, WAN, ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) สามารถ On-Line (ดูผ่านINTERNET) ให้กับองค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัท ห้างร้าน โรงแรม โรงงาน ที่พักอาศัย หอพัก คอนโดนิเนียม อพาร์ทเมนท์ สำนักงาน ออฟฟิศ อาคารต่างๆ ร้านเกมส์ ร้าน Internet ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสิทธิภาพ บริการที่รวดเร็วสร้างความประทับใจและมีการดูแลหลังการขาย

สาย UTP CAT5E, CAT6, FIBER OPTIC SINGLEMODE และ MULTIMODE (OUTDOOR, INDOOR)
RJ 45 Modular Plug (หัวแลนมาตรฐาน RJ45 ตัวผู้)

Unshield (แบบไม่มีฉนวน)

แบบมีฉนวน (Shield)RJ45 Modular Jack (หัวแลนมาตรฐาน RJ 45 ตัวเมีย)

CAT5E

CAT6ตู้ที่ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ NETWORK RACK แบบตั้งพื้น แบบยึดติดกำแพงระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)

       ทีมงานวิศวกรของเรา ทุกคนมีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน และมีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดมากมาย โดยเรามีการทำห้องทดสอบซอร์ฟแวร์ โปรแกรม และทำการทดสอบหลากหลายผลิตภัณฑ์

       โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของเราได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงมั่นใจกับวิศวกรมืออาชีพ ที่ผ่านการทดสอบความสามารถจากผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลก ไม่ว่าจะเป็น Microsoft SUN Cisco โดยได้ผ่านรับรองในระดับ MCP, MCSA, MCSE, SCSA, CCNA หลายท่านด้วยกัน โดยทั้งนี้ท่านจะได้รับการบริการและมาตรฐานเทียบเท่าองค์กรขนาดใหญ่

Security (ระบบรักษาความปลอดภัย)

       การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล (Information Security)
       Information: สารสนเทศ คือ ข้อมูลในรูปแบบของตัวเลข ข้อความ หรือภาพกราฟิก ที่ได้นำมารวบรวม จัดเป็นระบบ และนำเสนอในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มชัด ไม่ว่าจะเป็นรายงาน ตาราง หรือแผนภูมิต่างๆ

       Security: ความปลอดภัย คือ สภาพที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งและดำรงไว้ซึ่งมาตรการการป้องกันที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีผู้ที่ไม่หวังดีจะบุกรุกเข้ามาได้

Security คือ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบข้อมูล ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายด้าน
• การรักษาความลับ (Confidentiality)
• การรักษาความถูกต้อง (Integrity)
• การรักษาเสถียรภาพระบบข้อมูล (Availability)
• การตรวจสอบตัวตน (Authentication)
• การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (Authorization)
• การป้องกันการปฏิเสธ (Non repudiation)

สาเหตุของความไม่ปลอดภัย
วิเคราะห์สาเหตุของความไม่ปลอดภัยสรุปได้ว่ามาจาก 3 แหล่ง
1. สาเหตุด้านเทคนิค
2. สาเหตุด้านกระบวนการ
3. สาเหตุด้านบุคลากร

การปฏิบัติงานถูกต้องหรือไม่ มีการสำรองข้อมูลหรือไม่ มีการตรวจสอบความจุหน่วยความจำหรือไม่ มีการแยกแยะแบ่งโซนเครือข่ายหรือไม่ มีการควบคุมเส้นทางการสื่อสารหรือไม่ ใครบ้างที่เข้าถึงข้อมูลได้

Security ถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน
1. Physical Security เป็น Security เกี่ยวข้องกับตัว Server และห้อง หรือ Data Center โดยตรง การป้องกันเบื้องต้นสำหรับ Physical Security ทำได้โดย
       - สร้างห้องส่วนตัวที่แน่นหนาให้ Server
        - สร้าง Policy การใช้งานห้อง Server
        - สร้าง Console แยกไว้นอกห้อง Server
       - ทำการลงทะเบียนการใช้งานห้อง Server ทุกครั้ง พร้อมบันทึกรายละเอียดการทำงานและเวลา
        - กำหนดระดับการของผู้ใช้งาน
2. Local Network Security เกี่ยวข้องกับ LAN วงในระบบ การป้องกันเบื้องต้นสำหรับ Local Network security ทำได้โดย
       - ทำการ design infra ไห้เหมาะสม และมีการแบ่งแยกตาม business model หรือโครงสร้างองค์กร
       - วางแผนสิทธิ์การใช้งานในส่วนข้อมูลต่างๆ ให้กลุ่ม แผนก หรือบุคคลตามความเหมาะสม
       - แบ่ง VLAN และทำ ACL ตาม infra ที่ design ตามข้อ 1
       - update patch และ hot fix ให้ใหม่เสมอทั้ง server และ client
       - ไม่ลงโปรแกรม หรือเปิด service อื่นที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน ทำการ config สิทธิ์ไห้รัดกุม
       - ตรวจสอบ และ hardening server อย่างสม่ำเสมอ
       - ติดตั้ง IPS / IDS / Firewall ในทุกจุดที่จำเป็น
       - พัฒนาระบบ Log Management เพื่อง่ายต่อการติดตาม
       - ทำทะเบียนเครื่องและผู้ใช้งาน รวมถึงเวลาใช้งาน
       - ตั้ง password ในทุกอุปกรณ์ และการใช้งาน เท่าที่เป็นไปได้
3. Internet Security การป้องกันเบื้องต้นสำหรับ Internet security ทำได้โดย
       - ติดตั้ง server ที่ไห้บริการผ่าน internet ไว้หลัง firewall และ IPS
       - ทำ ACL และติด IPS ไว้ระหว่าง DMZ และ Server Farm หากเป็นไปได้ ไม่ควร Link ถึงกัน
       - ติดตั้ง patch / hot fix และ hardening อย่างสม่ำเสมอ
       - ทำการตรวจสอบช่องโหว่ของ application และแก้ไข bug ที่มี
       - ทำการ config สิทธิ์ให้รัดกุม
       - ทำ certificate ในส่วนที่ต้องการจำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้งานและระบุตัวตน
       - หากเป็นไปได้ ลงเพียง server core 2008
4. Corporate Security Policy การออกแบบเบื้องต้นสำหรับ Corporate Security Policy ทำได้โดย
       - วางแผนสิทธิ์การใช้งานในส่วนข้อมูลต่างๆ ให้กลุ่ม แผนก หรือบุคคลตามความเหมาะสม
       - update patch / hot fix อย่างสม่ำเสมอบนเครื่อง client
       - จำกัดสิทธิ์การใช้งาน บนเครื่อง server
       - จำกัดสิทธิ์การใช้งาน บนเครื่อง Client ด้วย GPL
       - กำหนดสิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อตามความจำเป็น
       - จำกัดสิทธิ์ในการนำอุปกรณ์อื่นๆเข้ามาในสำนักงาน
       - กำหนดข้อมูลทุกอย่างอยู่บน server เท่านั้น
       - กำหนดการเชื่อมต่อจากภายนอก ต้องมีความปลอดภัยและไม่มีการเก็บข้อมูล password ไว้ที่เครื่อง client ซึ่ง อาจใช้ Terminal service หรือ SSL VPN ก็ได้
       - จำกัดสิทธิ์การใช้งานและการลง application บนเครื่อง ไม่ไห้ลง application นอกเหนือจากการใช้งาน หรือไห้มีเพียงเฉพาะ windows นอกนั้นใช้งานบน Terminal service application provider ก็ได้
       - กำหนดการเชื่อมต่อจากภายนอก จะต้องมี certificate ยืนยันตัวตน

ไฟร์วอลล์ (ด่านกันบุกรุก)

       Firewall (Software\ Hardware) คือ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมการเข้าออกของโปรแกรมต่างๆ โดยมีพื้นฐานมาจากการที่ตัว firewall จะทำการอ่านข่าวสารต่างๆที่ไหลผ่านเข้ามาในเครื่องทั้งขาเข้าและขาออก โดยจะนำข่าวสารต่างๆ (packet) ไปเปรียบเทียบกับกฎที่เราได้ตั้งเอาไว้ (rule) และจำทำการตัดสินใจว่าจะทำ การ ปฏิเสธ (deny) หรือว่า อนุญาต (allow) โดยปกติ firewall จะอยู่ระหว่างเครื่อง computer เครื่องหนึ่งกับเครื่อง computer กับเครื่องอื่นๆ ไม่วาจะเป็นในเครือข่ายหรือ internet ก็ตาม ระบบเครือข่ายในปัจจุบันมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น แฮคเกอร์ ไวรัส มัลแวร์ ล้วนก่อให้เกิดความเสี่ยงกับระบบข้อมูลที่มีค่ายิ่งในองค์กร ซึ่งความเสียหายจากการสูญเสียข้อมูล การเชื่อมต่อถูกตัดขาดจากอินเตอร์เน็ต ถูกเวิร์ม หรือ การ Denial-of-service โจมตี ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ และต้องดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รอดพ้นจากการโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ

       หากมีการนิ่งนอนใจไม่มีนโยบายที่ดีในการดูแลระบบที่ทุ่มเทสร้างด้วยความยากลำบากแล้ว สิ่งที่เป็นหัวใจหลักขององค์กรก็อาจสูญเสียไปอย่างน่าเสียดายการบริหารจัดการเรื่องการป้องการไวรัส การทดสอบระบบป้องกันไวรัส


       การค้นหาต้นตอของไวรัสในระบบและการกู้ข้อมูลหลังจากที่ได้รับการโจมตีนั้น เป็นหน้าที่ของทาง ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัย โดยเรามีเจ้าหน้าที่ ที่สามารถใช้เครื่องมือ ด้าน Security เพื่อปกป้องท่านให้พ้นจากภัยร้ายของโลกไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลที่สำคัญ จึงจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายและกลยุทธ์ ในการรักษาความปลอดภัยให้ชัดเจนในองค์กร ทางทีมงานยินดีให้คำปรึกษาและสามารถชี้ให้เห็นได้ว่าในองค์กรของท่านมีจุดอ่อนตรงไหน และควรใช้วิธีการอย่างไรในการจัดการกับปัญหาที่ท่านได้รับ โดยเจ้าหน้าที่ของเราได้รับใบประกาศนียบัตรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบเน็ตเวิร์ค และ ระบบ IT Security จาก Microsoft Certified SUN และ Cisco System อีกด้วย

IT Service Management

      “ ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีบทบาทสำคัญในโลกธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่บริษัทใดจะทำธุรกิจได้โดยไม่มีไอที โดยไอทีไม่ใช่เพียงต้องการ "จัดซื้อ" สินค้าไอทีเข้ามาและปล่อยให้สินค้าเหล่านั้นทำงานไปเอง เนื่องจากเมื่อองค์กรมีการเจริญเติบโตในด้านโครงสร้างและการใช้ไอที ปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการบริหารจัดการด้านไอที ซึ่งมีความซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้นกว่าเดิมตลอดเวลา นอกจากนั้น ยังมีความต้องการระบบไอทีสำหรับส่วนงานที่สำคัญในธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ”

ทำไมหลายองค์กรมั่นใจที่จะเลือกใช้บริการจากเรา
      เนื่องจากความพอใจการรับบริการจากทางทีมงานวิศวกรทุกคนมีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน และมีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดมากมาย โดยเรามีการทำห้องทดสอบซอร์ฟแวร์ โปรแกรม และทำการทดสอบหลากหลายผลิตภัณฑ์ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของเราได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง ระบบ ของเรามีหลายทางเลือกไว้บริการลูกค้า โดยเราพยายามที่จะนำเสนอบริการให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยเหตุผลที่ว่าหากท่านมีปัญหาเมื่อไดโปรดติดต่อมายังเราเพื่อปัญหาของท่านจะได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี มีความเป็นมาตรฐานสากลและประหยัด ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการเมื่อเทียบกับคู่แข่งในท้องตลาด

ทำไมจึงต้องใช้บริการเรา
      - ลดการจ้างและการฝึกอบรมกับพนักงาน
      - มีเวลาที่จะพัฒนาธุรกิจหลักมากขึ้น
      - มีผู้เชี่ยวชาญในการปรึกษาทั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ และ IT Security
      - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างคุ้มค่า
      - ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

บริการของเรามีดังนี้
      - บริการดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์
      - บริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
      - บริการงานบำรุงรักษา
      - เรามีวิศวกรที่จะเข้าไปดูแลประจำไซด์ ทุกๆเดือนหรือสัปดาห์ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบริษัทและลูกค้า

โดยมีการดูแลระบบให้ ดังต่อไปนี้
      - ดูแลระบบเครือข่าย (Network Maintenance)
      - ดูแลบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ OS (OS Maintenance)
      - สำรองข้อมูล (Backup Data)
      - อัพเดท Security patch, OS update and etc.
      - ระบบป้องกันไวรัส Gateway AV, Host base AV, Centralization AV
      - แก้ไขปัญหาโปรแกรมประเภทออฟฟิต (End User Support)
      - ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และระบบการสำรองข้อมูล (IT Consultant)

บริการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (NETWORK SYSTEM MAINTENANCE OUTSOURCING)

"ให้ท่านบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น"

      โดย ทีมงาน ของเราจะเข้าไปตรวจสภาพดูแลระบบฯ ให้ทำงานปกติรวมถึงแก้ไข (ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น) รวมถึง อุปกรณ์ต่อเชื่อมเช่น Router สายเคเบิล ระบบปฏิบัติการทั้ง Server และ PC Terminal และ Backup system ท่านสามารถตัดปัญหาในการบริหารจัดการดูแลระบบฯ ตัดปัญหาพนักงานไอทีเข้าออกบ่อยๆ มีเวลาเพิ่มในการบริหารธุรกิจหลัก อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการลงทุนอย่างคุ้มค่า

บริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ NETWORK SYSTEM IMPLEMENTATION

"ดำเนินธุรกิจให้ทันสมัย ติดต่อลูกค้าได้รวดเร็ว เริ่มด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์"

      ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะทำให้การทำงานภายในองค์กร มีการเก็บสำรองข้อมูลที่สำคัญในรูปแบบดิจิตอล ประหยัดพื้นที่การเก็บเอกสาร สะดวกในการค้นหาเอกสาร สามารถใช้ทรัพยากรบริษัทร่วมกันได้เช่น พริ้นเตอร์ การแชร์ไฟล์การติดต่อกับพนักงานภายในและลูกค้าภายนอกเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บริการงานบำรุงรักษา (PREVENTIVE MAINTENANCE OUTSOURCING)

"ลดค่าใช้จ่ายด้วยการยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ฯ"

หลักการวางแผนการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ หรือแก้ไขระบบฯที่ท่านมีอยู่ โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้
      1. สำรวจระบบงานและความต้องการของลูกค้า (Survey and Get Requirement)
      2. วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (Analyze & Design)
      3. ทำการทดสอบระบบที่จะนำไปติดตั้งให้กับลูกค้า (Lap test)
      4. ติดตั้งและทดสอบระบบฯ (Implement & Test)

มั่นใจกับวิศวกรมืออาชีพ ที่ผ่านการทดสอบความสามารถจากผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลก ไม่ว่าจะเป็น MCSE, SCSA, CCNA หลายท่านด้วยกัน โดยทั้งนี้ท่านจะได้รับการบริการและมาตรฐานเทียบเท่าองค์กรขนาดใหญ่
หนึ่งในความเชื่อมั่นที่เรารับประกันคุณภาพการบริการ

Trouble shoot or Emergency Call Service
       ระบบนี้มีประโยชน์เป็นอย่างมาก และมีลูกค้าใช้บริการจากเรามากพอสมควร ทั้งนี้เนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการและราคาแล้วค่อนข้างประหยัดในทุกรูปแบบการบริการ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบของท่านที่ผู้ดูแลระบบที่มีความสามารถที่จำกัดไม่สามารถจัดการได้ทั้งหมด ทำให้ต้องการผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการทำงานส่วนอื่นของระบบและธุรกิจของท่านเราด้วย ซึ่งเราจะทำการวางแผนในอนาคตให้ท่านสามารถรับมือกับปัญหาที่ยังไม่เกิดได้อีกด้วย ที่ต้องเลือกใช้เราคือ

       ความต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ความต้องการความรวดเร็วในการซ่อมแซมเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ บุคลากรที่ดูแลมีความสามารถจำกัดบางปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ ราคาประหยัด ไม่แพง เมื่อเทียบกับมาตรฐานที่ท่านจะได้รับ มีรายงานสรุปการทำงาน รายละเอียดของระบบทำให้ผู้บริหารสามารถวางแผนไอทีได้ในอนาคต มีการรับประกันผลงาน หากไม่เรียบร้อย เรายินดีแก้ไขให้ใหม่โดยเร่งด่วน หรือไม่คิดค่าบริการ

ขั้นตอนขอรับบริการจากเรา
       1. การแจ้งปัญหาเพื่อรับบริการจากเรา (Emergency Call)
       2. แจ้งข้อมูลที่จำเป็นในการติดต่อ เช่น ชื่อบริษัท บุคคลที่ต้องการให้ติดต่อกลับ สถานที่ติดต่อกลับ
       3. แจ้งข้อมูลที่จำเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นวิศวกรที่เกี่ยวข้องจะทำการโทรกลับเพื่อทราบรายละเอียดและข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็น
       4. เจ้าหน้าที่บัญชี ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณา
       5. ลูกค้าพิจารณาอนุมัติพร้อมแฟกซ์ใบสั่งซื้อ เพื่อยืนยันการรับบริการ
       6. หลังจากนั้นวิศวกรจะเข้าไปที่ไซด์ท่าน (ยินดีรับใช้ ทั่วประเทศ) ขึ้นอยู่กับข้อตกลงการขอรับบริการ
       7. หลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทดสอบกับระบบจริง รับประกัน 1 เดือน


Troubleshoot and Emergency Call Services

WAN Link troubleshoot: Cisco, FortiGate, Juniper, Linux, UNIX, Windows, Firewall Gateway LAN troubleshoot: Network problem, LAN Design, VLAN

MS Windows XP Home, PRO: Virus, Spyware, AV Client, Firewall Client, IPSEC

MS Windows Server 2003, 2008: Server Design and Implement, WSUS, Server Failure Recovery, Data Recovery, DHCP, DNS, File Server, IIS, Backup Strategies

MS Active Directory: Server Design, Implement, Recover, Maintenance

MS Exchange: E-mail Exchange 2003, 2007, Setup, Migration, Design Mailbox, SPAM Control, SMTP, RPC Over HTTP/HTTPS

MS ISA Server: Design, Config Internal, Application, Publish internal server, VPN

Redhat Linux Server: Install, Config, IPTABLE, NFS, Proxy, DNS

Solaris 10: Install, Config, NFS, Web Sever

Web Programmer : บริการพัฒนาระบบโปรแกรมให้กับเว็บไซต์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบสินค้า ( Catalog Online System & Order Online System ) , ระบบสมัครงานออนไลน์ ( E-Job Management ) , ระบบนำเสนอข่าวสาร ( News Management ) และ ระบบจองพร้อมกับชำระเงินออนไลน์ ( Reservation & Payment Online System )

Web Design & Development: บริการออกแบบเว็บไซต์ (web design) ด้วยศิลปะ การนำเสนอ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเรียบง่าย และชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกลุ่มลูกค้า ใน อันจะนำมาซึ่งผลสำเร็จ ของธุรกิจของท่าน บวกกับการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย นำมาพัฒนา เว็บไซต์ของธุรกิจของท่าน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ จะสื่อสารข้อมูลออกไป ตั้งแต่ รูปแบบ ของ HTML, Dynamic HTML, Java Script Flash Presentation etc.

Web Promotion: บริการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของท่าน ผ่าน Search Engine และ Web Directory หลักทั้งในและต่าง ประเทศทั่วโลก รวมทั้งการจัดหารายชื่อลูกค้ากลุ่ม เป้าหมาย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับ ระบบ Mailing List ซึ่งสามารถเข้าถึงลูกค้า ได้โดยตรง

TCN Comcare service

  แจ้งซ่อม 08 9768 5606, 02 574 1544  

บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ,รับซ่อมคอมพิวเตอร์
บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ รับซ่อมคอมพิวเตอร์ บริการนอกสถานที่

TCN คอมแคร์เซอร์วิส จับมือกับ คลัง IT แหล่งรวมความรู้ด้าน IT เปิดบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ครบวงจร นอกสถานที่ ถึงบ้าน สำนักงาน ด้วยทีมงานช่างมืออาชีพประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมให้บริการถึงสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยท่านประหยัดเวลา และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไม่ต้องวุ่นวายกับการถอด เสียบสายไฟ และ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
ปัญหา เครื่องเสีย เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า หน้าจอไม่ขึ้นภาพ เครื่องแฮงค์ เครื่องติดไวรัส ทำงานช้า รีสตาร์ทเครื่องเอง เล่นเน็ตแล้วหลุดบ่อยๆ ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ ทุกปัญหา ทุกอาการ ยกไปที่เรา หรือให้เรามาบริการซ่อมถึงที่ ในราคาบริการเป็นกันเอง
บริการรับซ่อม ทุกปัญหา ทุกอาการ

บริการติดตั้งระบบแลน อินเตอร์เน็ต
บริการติดตั้งระบบแลน อินเตอร์เน็ต บ้าน หอพัก คอนโด

บริการวางระบบ ติดตั้งระบบแลน ระบบเครือข่ายไร้สาย อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ติดตั้งโปรแกรมควบคุมอินเตอร์เน็ต หอพัก คอนโด

บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ แบบเหมาจ่าย
บริการซ่อมบำรุง คอมพิวเตอร์ เหมาจ่าย แบบรายเดือน รายปี

บริการซ่อมบำรุงรักษา แบบเหมาจ่าย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ และการดูแล บำรุงรักษาสำหรับ ร้านเน็ต บริษัท สำนักงาน สถานศึกษา ห้าง ร้านทั่วไป โดยทางเรามีอุปกรณ์ทดแทนระหว่างซ่อมเพื่อให้เครื่องพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

บริการอื่นๆ
บริการอื่นๆ

TCN comcare service ร่วมมือกับ คลัง IT ให้ข้อมูลพื้นฐานการแก้ปัญหา และการใช้คอมพิวเตอร์ ให้บริการปรึกษาปัญหาการใช้งานและ การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โดยไม่มี ค่าใช้จ่ายใดๆ
บริการอื่นๆ Call 08 9768 5606

โครงการขยายพื้นที่บริการ

โครงการขยายพื้นที่ให้บริการลูกค้า กำลังเปิดรับช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานเพื่อขยายพื้นที่บริการให้มากขึ้น
สำหรับนักซ่อมคอมมืออาชีพ ที่ต้องการเข้าเป็นเครือข่าย สามารถแจ้งความประสงค์ หรือ ติดต่อเข้ามาที่บริษัทฯได้โดยตรง มาร่วมงานกับเรา และ เติบโตไปด้วยกัน

  Home | Company | Product | Web Design | IT Service | Solutions | Support | Contact Us Copyright 2009 Thin Client Network Co.,Ltd. All rights reserved.